© 2021. Tüm hakları saklıdır.

Guid3rs

“Yapay Ekonomi” ile “Sermaye ve Zaman” VakıfBank Kültür Yayınları’nda
  1. Anasayfa
  2. »
  3. Teknoloji
  4. »
  5. “Yapay Ekonomi” ile “Sermaye ve Zaman” VakıfBank Kültür Yayınları’nda

“Yapay Ekonomi” ile “Sermaye ve Zaman” VakıfBank Kültür Yayınları’nda

Basin Bülteni Basin Bülteni - - 6 dk okuma süresi
314 0

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) iktisat dizisi genişlemeye devam ediyor. “Yapay Ekonomi” ve “Sermaye ve Zaman” isimli kitaplar okurla buluşuyor.

VBKY’nin iktisat kitaplığına iki yeni eser daha katıldı. Fabian Muniesa’nın “Yapay Ekonomi” ve Martijn Konings’in “Sermaye ve Zaman” kitapları raflarda yerini aldı. Barış Arpaç’ın çevirisiyle yayımlanan “Yapay Ekonomi”, ekonomide bir “şey”in nasıl meydana çıkarıldığına dair süreci keşfetmek için okuyucusuna, kamu yönetiminden borsaya, yatırım bankalarından pazarlamacılığa ve işletme fakültelerine uzanarak farklı deneysel alanlarda farklı bakış açıları sunuyor. Ekonomik gerçekliği sürekli tasvir edilen bir gerçeklik olarak kabul eden ve bu süreci pragmatist bir bakış açısıyla ele alan Fabian Muniesa, yaptığı literatür incelemesinin yanı sıra performativite problemlerini, ekonomik gerçeklikle bağlantısı üzerinden tartışmaya açarak vaka çalışmalarıyla inceliyor. Eserin birinci bölümünde, performativite fikrinin sosyal bilimler ve felsefeye dayanan entelektüel kökenlerine bakılırken; ikinci bölümde okurlara “yapay ekonomi” ile uğraşırken dikkate alınması gereken konulara dair ipuçları sunuluyor.

Neoliberalizm ve çağdaş finansa dair yeni bir bakış

Zeynep Nur Ayanoğlu ve Işık Barış Fidaner’in çevirisiyle yayımlanan “Sermaye ve Zaman”, finansal krizlerdeki kemer sıkma müdahalelerinin neoliberal düzendeki yansımalarını sosyo-ekonomik yaklaşımla değerlendiriyor. Sosyoloji, ekonomi ve felsefenin hem çağdaş hem de klasik literatürün yeni bir okumasını yapan Martijn Konings, spekülatif eylemleri odağına alarak çift girişli muhasebe kayıtları, merkez bankası para politikaları, yatırımlarda kaldıraç kullanımı gibi enstrümanları felsefi, sosyolojik ve politik bir bakışla değerlendiriyor. Michel Foucault, Friedrich Hayek ve Hyman Minsky gibi düşünürlerin neoliberalizm yorumlarını ele alan yazar, çağdaş finansal sistemin işleyişini Niklas Luhmann’ın sistem çözümlemesi ve öz-göndergelilik kavramları ekseninde tekrardan düşünmeyi öneriyor. Kitap, 1970’lerden bu yana süren piyasa krizlerini yorumlarken, devletlerin spekülatif hareketlere nasıl müdahil olduklarını inceliyor.

Kitaptan, Yapay Ekonomi

“Belirtmeye çalıştığım şey tek bir finansal nesnenin mali değerinin bir tacir, satış sorumlusu, arka ofis çalışanı, risk yönetimi uzmanı, muhasebeci ya da avukat tarafından farklı bağlamlarda değerlendirilebileceği ve bu bağlamların her daim birbiriyle uyumlu olmadığıdır. Bu durum organizasyonda bir hata olduğunun, bankanın değerleme hakkında tek bir prensip belirlemekte başarısız olduğunun bir kanıtı mıdır? Durum pek öyle değil…”

Kitaptan, Sermaye ve Zaman

“2007-2008 finansal krizinin ardından, birçok ilerici akademisyen ve yorumcu bu olayın nicedir tartışageldikleri bir olgunun nihayet patlak vermesinden ibaret olduğunu yüksek sesle dile getirdi. Hiçbir düzenlemeye tâbi olmayan finansal piyasalarda spekülasyonun alıp başını gitmesi, finansal alacakların toplamıyla temel değerler arasındaki dengenin bozulmasını hızlandırıyordu. Bunun, er ya da geç devasa bir krize yol açacağı belliydi.”

Fabian Muniesa kimdir? 

Fransa’nın mühendislik eğitimi veren en önemli okullarından biri, Mines ParisTech’te profesör olarak çalışmaktadır. Sosyoloji ve iletişim alanlarındaki lisans eğitimini 1996 yılında tamamlayan Muniesa; bilim ve teknoloji, ekonomik sosyoloji, ekonomik antropoloji ve organizasyon çalışmaları gibi alanlarda uzmanlık geliştirmiştir. Doktora çalışmasını “Algoritma Olarak Piyasalar: Paris Menkul Kıymetler Borsasında Otomatikleşen Ticaretin Sosyolojisi” başlıklı tezi ile tamamlamış ve sonrasında çalışmalarına London School of Economics’te devam etmiştir. Yazarın güncel ilgi alanları finansal kapitalizm, piyasa algoritmaları, otomasyon, niceleme, yönetimde performans, işletme eğitimi, değerleme, inovasyon politikası gibi konulardır. Fabian Muniesa, tüm ilgi alanlarının birbiriyle bağlantısını Yapay Ekonomi: Ekonomik Gerçeklik ve Performatif Değişim’de ortaya koyduğunu belirtmektedir.

Martijn Konings kimdir?

Sydney Üniversitesi profesörlerinden Konings, Politik Ekonomi ve Sosyal Teori uzmanıdır. Amerikan finans sisteminin gelişimi, para ve kapitalizmin psikolojik boyutları, neoliberalizm, risk ve piyasa spekülasyonu hakkında akademik eserler kaleme alan yazar, piyasa hareketlerinin tarihsel ve kavramsal temelleri üzerine çalışmalarını devam ettirmektedir.

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Yapay Ekonomi

Yazar: Fabian Muniesa

Çevirmen: Barış Arpaç

Editör: Adnan Özer

Sayfa sayısı: 240

Fiyatı: 49 TL

 KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Sermaye ve Zaman

Yazar: Martijn Konings

Çevirmen: Zeynep Nur Ayanoğlu – Işık Barış Fidaner

Editör: Dr. Işık Barış Fidaner – Dr. M. Fatih Karakaya

Sayfa sayısı: 208

Fiyatı: 42 TL

İlgili Yazılar