© 2021. Tüm hakları saklıdır.

Guid3rs

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'ye Sunuldu
  1. Anasayfa
  2. »
  3. Eğitim
  4. »
  5. Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM’ye Sunuldu

haberler haberler - - 2 dk okuma süresi
17 0

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Detayları

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

Öğretmenlerin Yükümlülükleri

Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenecek. Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak.

Yöneticilerin Sorumlulukları

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre, ayrıca yöneticilerin de ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar, okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi

Öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanıyor. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

İlgili Yazılar