© 2021. Tüm hakları saklıdır.

Guid3rs

Türk Kilimi Motifleri Nelerdir?
 1. Anasayfa
 2. »
 3. Yaşam
 4. »
 5. Türk Kilimi Motifleri Nelerdir?

Türk Kilimi Motifleri Nelerdir?

Basin Bülteni Basin Bülteni - - 4 dk okuma süresi
101 0

Anadolu’nun dokuma geleneği, yüzyıllar boyunca birçok hikaye ve geleneği motiflerle kilimlere işleyerek günümüze taşımıştır. Türk kilimi ve köy kilimi gibi eserlerde görülen bu motifler, sadece estetik birer süsleme değil, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan kültürel simgelerdir. Her motif, genel olarak toplumun inançları, doğa ile ilişkisi ve günlük yaşantısının bir yansıması olarak karşımıza çıkar. İşte bu geleneksel kilim motifleri ve anlamları üzerine derinlemesine bir bakış:

Geometrik Motifler

 • Üçgen Motifleri: Genellikle aile birliğini bereketi üçgen motifler simgeler. Üçgenin üç köşesi, Türk inanışında aileyi temsil eden ana, baba ve çocuğu ifade eder.
 • Kare ve Dikdörtgen Motifleri: Dünyanın dört ana yönünü temsil eden kare ve dikdörtgen, evrensel düzenin bir yansıması olarak kabul edilir.
 • Daire Motifleri: Sonsuzluğu ve kusursuzluğu temsil eder. Aynı zamanda güneş ve ay gibi göksel cisimlerin sembolüdür.

Bitkisel Motifler

 • Çiçek Motifleri: Doğanın yenileme gücünü ve güzelliğini simgeler. Aşk ve mutluluğun ifadesi olarak da kullanılır.
 • Yaprak Motifleri: Yaşamın devamlılığını ve doğanın canlılığını yaprak motifleri temsil eder.
 • Meyve Motifleri: Bereket ve bolluğun en belirgin simgelerindendir. Nar motifleri özellikle fazlalığı ve bereketi ifade etmektedir.

Hayvansal Motifler

 • Ejderha Motifi: Güç ve korumanın yanı sıra, suyun ve bereketli yağmurların sembolüdür.
 • Kuş Motifler: Özgürlüğün ve yüksek ruhani güçlerin temsili olarak bilinir. Bu motiflere etnik halı modellerinde de oldukça fazla rastlanmaktadır.
 • Boğa ve Koç Motifleri: Gücü, erkekliği ve verimliliği simgeler.

Özel Anlamlar Taşıyan Motifler

 • Eli Belinde Motifi: Dişil enerjiyi, bereketi ve anneliği simgeleyen en tanınmış Türk kilim motifleri arasında yer alır.
 • Göz Motifi: Nazara karşı koruma sağladığına inanılır ve kötü enerjileri uzak tutma gücüne sahip olduğu düşünülür.
 • Hayat Ağacı Motifi: Yaşamın sürekliliğini, doğanın sonsuz döngüsü ve insan hayatının evrelerini temsil eder.

Kilimlerde Motif Kullanımı

Türk kilimi gibi kilimlerde motif kullanımı, sadece görsel birer süsleme olmanın ötesinde, toplumsal mesajları, dini inançlar ve mitolojik öyküler içerir. Bu nedenle, kilimler sadece zeminde kullanılan dekoratif eşyalar değil, aynı zamanda o toplumun dünya görüşünü, inançlarını ve estetik anlayışını yansıtan belgeler niteliğindedir. Köy kilimi gibi seçeneklerde de bulunan motifler, sahip oldukları anlamlarla özel anlamları ile dekoratif eşya olmanın çok ötesinde bir yere sahip olurlar.

 

Türk kilimi seçeneklerinde bulunan bu zengin motif yelpazesi, Anadolu’nun dokuma sanatının ne kadar derin ve sembolik bir dil barındırdığının kanıtıdır. Bu geleneksel dokumalar, modern ev dekorasyonunda kullanıldığında, mekanlara derinlik ve anlam katmanın yanı sıra, ziyaretçilere ve ev sakinlerine görsel bir hikaye anlatır. Her bir kilim motifleri ve anlamları, Anadolu’nun köklü geçmişinden günümüze taşınan kültürel bir mirasın parçalarıdır ve motifleri anlamak, bu zengin mirası daha yakından tanımak anlamına gelir.

İlgili Yazılar